2022.05.06 Vårsol i Haverdal

2022.05.06 Vårsol i Haverdal

2022.05.06 Vårsol i Haverdal

2021.12.08 Bygget av Attefallshus i Bankogården pågår för fullt.

2021.10.04 Nu är bygget i Haverdal en bit på väg!

2021.06.10 På den här sluttande tomten planeras terrasserat hus 

2020.08.19 På ritbordet

2020.08.19 På ritbordet

2020.06.09 På ritbordet

2019.12.15 Vid havet

2019.11.20 Utsikt

2019.06.06 Ny frukostplats