Med passion och mycket nyfikenhet har Ekenhill Arkitekter sedan 2019 utvecklat idéer, koncept och design för både interiörer, byggnader och urbana miljöer. Vi försöker ständigt hitta bästa möjliga lösningar och design utifrån förutsättningarna i varje unikt projekt och varje unik plats. Vi arbetar med ny- och ombyggnadsprojekt i form av både större och mindre uppdrag i nära samarbete med andra arkitekter, inredare, landskapsarkitekter, ingenjörer, konstruktörer, med flera.


Ekenhill arkitekter är ett enmansföretag grundat av Anna Ekenhill, Arkitekt SAR/MSA, med mer än 25 års erfarenhet som praktiserande arkitekt på olika arkitektkontor i Helsingborg och Oslo.