Ekenhill Arkitekter erbjuder arkitekttjänster åt privatkunder och företag. 

Tillsammans med dig, vår uppdragsgivare, vill vi  ha en aktiv och nära dialog. Lyhördhet, öppenhet och inlevelse är viktigt för oss. Vi vill inspirera dig, komma med idéer, överraska och utveckla möjligheterna i varje unikt projekt!


Vi har nära samarbete med andra arkitekter, inredare, landskapsarkitekter, ingenjörer, konstruktörer m.fl.

Anna Ekenhill, Arkitekt SAR/MSA, har mer än 20 års erfarenhet som arkitekt från olika arkitektkontor i Helsingborg och Oslo.