Med panoramaläge i en långsmal sluttning trappar sig Villa D ned mot Skälderviken. Bostaden är uppdelad i flera huskroppar för att att optimera utsikt och solförhållanden på tomten. Utöver skiftande upplevelse både inne och ute ger den varierade strukturen olika grader av privathet och möjliggör flexibla boendeformer över tid.